ABOUT

 

张晋菩(Paul Zhang)擅长以光影刻划影像细节,摄影风格立体细致,对于⼈的神韵与情绪掌握精准。藉由他的镜头总能让⼈最美丽的⼀面完美精准的被呈现,展现出最亮丽的风貌。

 

 

 

 

 

CONTACT

          pufoto@qq.com